12.12

Ж.Мөнхбат: Сонгуулийн хуулийг тойрог төдий ярьж болохгүй