10.24

Ё.Баатарбилэг: Агаарын бохирдолд зарцуулж байгаа хөрөнгийг олон нийт хянаж, дансаа шилэн байлгах ёстой