10.10

Б.Дэлгэрсайхан: Сүүлийн үеийн хөрөнгө оруулалт оффшор бүсээс орж ирж байгаа