06.21

Д.Эрдэнэбат: Чимээгүй тахал шиг нэмэгдээд байгаа төсөл хөтөлбөрүүдийн өрийн дүн ОУВС-гаас авсан зээлээс их болох нь