04.13

А.Сүхбат: Улаанбаатар хотоос үүдэлтэй бохирдлоос болж Төв аймгийн иргэд маш ихээр хохирч байна