02.07

Д.Эрдэнэбат:Намрын чуулган хэлэлцэх асуудалгүй байгаа нь Засгийн газар хэт санаачлагагүй ажиллаж байгаатай шууд холбоотой