10.10

Ж.Батзандан: Нэмэгдэл орлогыг өр зээлийг хаахад, багш, эмч нарын цалинг нэмэхэд зарцуулах хэрэгтэй