10.06

Ч.Улаан: Төсөвт тодотгол хийнэ гэдэг хувааж тараах биш, төсвөө сайжруулахыг хэлнэ